Đất bán tại Quảng Ngãi

326 kết quả bất động sản
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Nghĩa Phú Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
QL1A
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Huyện Mộ Đức
100 m²
Phường Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
125 m²
Tăng Long Ankora Park, Tịnh Long, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
86,50 m²
Huyện Sơn Tịnh
125 m²
Huyện Mộ Đức
120 m²
Huyện Mộ Đức
120 m²
Huyện Mộ Đức
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà