Đất bán tại Quảng Ngãi

6 kết quả bất động sản
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
123 m²
La Hà
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Nguyễn Công Phương tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
85 m²
tổ 1
Thành phố Quảng Ngãi
739 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà