Đất bán tại Quảng Ngãi

20 kết quả bất động sản
Nghĩa Phú Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
110 m²
Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Trường Chinh Chánh Lộ
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Huyện Đức Phổ
100 m²
Chu Văn An Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
240 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
125 m²
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Nghĩa Chánh Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà