Đất bán tại Quảng Ngãi

28 kết quả bất động sản
Hai Bà Trưng Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
125 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Ngô sĩ Liên Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
125 m²
tt. Mộ Đức Mộ Đức
Huyện Mộ Đức
529 m²
Quang Trung
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Trường Chinh Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Huyện Đức Phổ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà