Đất bán tại Quảng Ngãi

10 kết quả bất động sản
Thành phố Quảng Ngãi
97,50 m²
Nghĩa Chánh Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Phan Đình Phùng Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
128 m²
Phan Đình Phùng Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Huyện Đức Phổ
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
215 m²
Lê Lợi Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
135 m²
Chánh Lộ Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
84 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà