Đất bán tại Quảng Ngãi

16 kết quả bất động sản
Trần Tế Xương Nghĩa Lộ
Thành phố Quảng Ngãi
236 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
125 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Huyện Đức Phổ
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
60 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
70 m²
N1.3 - Lo 25 Khu Do Thi An Phu Sinh
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà