Đất bán tại Quảng Ngãi

12 kết quả bất động sản
Bình Chánh Bình Sơn
Huyện Bình Sơn
14496,50 m²
Thành phố Quảng Ngãi
96 m²
La Hà Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Tư Nghĩa
115 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Huyện Tư Nghĩa
160 m²
Huyện Sơn Tịnh
120 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
170 m²
Nguyễn Công Phương tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
85 m²
Huyện Sơn Tịnh
123 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà