Đất bán tại Quảng Ngãi

369 kết quả bất động sản
Đường tỉnh 624 Quảng Ngãi
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Nghĩa Phú Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
QL1A
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Nghĩa Phú Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
110 m²
Thành phố Quảng Ngãi
98 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Mỹ Trà - Mỹ Khê Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Trương Quang Trọng Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Mỹ Trà - Mỹ Khê Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà