Đất bán tại Quảng Ngãi

12 kết quả bất động sản
Tịnh Ấn Tây Sơn Tịnh
Huyện Sơn Tịnh
116 m²
Phan Đình Phùng tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
120 m²
Trường Chinh tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
200 m²
Thành phố Quảng Ngãi
110 m²
312 Nguyễn Tự Tân tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
200 m²
tổ 1
Thành phố Quảng Ngãi
739 m²
Nguyễn Công Phương tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
85 m²
Đức Lân Mộ Đức
Huyện Mộ Đức
100 m²
Đường Quốc lộ 1A Việt Nam
Huyện Đức Phổ
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà