Đất bán tại Quảng Ngãi

20 kết quả bất động sản
Phan Đình Phùng Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam
Huyện Tư Nghĩa
80 m²
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
70 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
60 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
84 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà