Đất bán tại Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

12 kết quả bất động sản
Bờ Bắc Sông Trà, Tịnh Long, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Nguyễn Văn Linh Trương Quang Trọng
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Mỹ Trà - Mỹ Khê Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
quốc lộ 1a
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
414 m²
Quốc lộ 24B Tịnh Hà
Huyện Sơn Tịnh
414 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà