Đất bán tại Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

13 kết quả bất động sản
Tăng Long Ankora Park, Tịnh Long, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
86,50 m²
Huyện Sơn Tịnh
125 m²
Huyện Sơn Tịnh
125 m²
Bờ Bắc Sông Trà, Tịnh Long, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
150 m²
Huyện Sơn Tịnh
150 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
quốc lộ 1a
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà