Đất bán tại Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

27 kết quả bất động sản
Mỹ Trà - Mỹ Khê Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
150 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
150 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà