Đất bán tại Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

18 kết quả bất động sản
5 Lê Thánh Tôn, Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Mỹ Trà-Mỹ Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
96 m²
Huyện Sơn Tịnh
106 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
125 m²
Huyện Sơn Tịnh
167,50 m²
Huyện Sơn Tịnh
167,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà