Đất bán tại Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

15 kết quả bất động sản
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Tịnh Sơn Sơn Tịnh
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
205676994
Huyện Sơn Tịnh
86 m²
Tịnh Long Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Tịnh Long Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Mỹ Trà - Mỹ Khê Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
90 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
quốc lộ 1a
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà