Đất bán tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

441 kết quả bất động sản
lavj long quân
Huyện Điện Bàn
100 m²
Dũng Sĩ Điện Ngọc Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
93 m²
Đường Văn Tiến Dũng
Huyện Điện Bàn
137,50 m²
Huyện Điện Bàn
102 m²
Huyện Điện Bàn
110 m²
Trần Đại Nghĩa Ngũ Hành Sơn
Huyện Điện Bàn
278 m²
Trần Đại Nghĩa Ngũ Hành Sơn
Huyện Điện Bàn
137 m²
Huyện Điện Bàn
134 m²
Khu đô thị số 3 Điện Nam Điện Ngọc, Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Khu đô thị số 3
Huyện Điện Bàn
174 m²
Huyện Điện Bàn
131 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà