Đất bán tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

137 kết quả bất động sản
Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Huyện Điện Bàn
200 m²
Điện Thắng Bắc Điện Bàn
Huyện Điện Bàn
105 m²
Huyện Điện Bàn
121 m²
Xã Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam.
Huyện Điện Bàn
105 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
90,50 m²
Huyện Điện Bàn
121 m²
Huyện Điện Bàn
120 m²
Huyện Điện Bàn
121 m²
Quốc lộ 1A
Huyện Điện Bàn
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà