Đất bán tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

242 kết quả bất động sản
Ngã 4 Điện Nam Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
120 m²
Huyện Điện Bàn
98 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
72 m²
DT607, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
80 m²
Huyện Điện Bàn
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà