Đất bán tại Quảng Bình

74 kết quả bất động sản
Thành phố Đồng Hới
280 m²
Huyện Quảng Ninh
300 m²
Huyện Quảng Ninh
120 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
F325
Thành phố Đồng Hới
119 m²
Thành phố Đồng Hới
114 m²
Thành phố Đồng Hới
126 m²
Bắc Lý Thành phố Đồng Hới
Thành phố Đồng Hới
126 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà