Đất bán tại Quảng Bình

339 kết quả bất động sản
Phú Hải, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
152 m²
Phú Hải, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Phú Hải, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Phú Hải, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Phú Hải, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Phú Hải, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Thành phố Đồng Hới
322 m²
Thành phố Đồng Hới
308 m²
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà