Đất bán tại Quảng Bình

117 kết quả bất động sản
Huyện Quảng Ninh
240 m²
Công Ty CP BĐS Gia Cát - chi nhánh Quảng Bình - 292 Quang Trung - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình
Huyện Quảng Ninh
240 m²
Thành phố Đồng Hới
165 m²
Huyện Quảng Ninh
240 m²
Hải Ninh Quảng Ninh
Huyện Quảng Ninh
90 m²
Huyện Quảng Ninh
90 m²
Tố Hữu Nam Lý
Thành phố Đồng Hới
128 m²
Thành phố Đồng Hới
100 m²
Thành phố Đồng Hới
133 m²
Thành phố Đồng Hới
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà