Đất bán tại Phú Yên

21 kết quả bất động sản
Hòa Kiến Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
350000 m²
Thành phố Tuy Hòa
260 m²
Huyện Sông Cầu
20000 m²
khu quân đội, Khu phố 3, Phường Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
108 m²
Lô 2, Đường 21, Hoà Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
Huyện Đông Hòa
600 m²
Hòa Kiến Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
30000 m²
Huyện Tây Hòa
210 m²
Bãi Rạng, xã Xuân Hải, TX. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Huyện Sông Cầu
10000 m²
Huyện Sông Cầu
110 m²
Mậu Thân Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà