Đất bán tại Phú Thọ

27 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Thuỷ
78 m²
Huyện Thanh Thuỷ
78 m²
Huyện Thanh Thuỷ
78 m²
Huyện Thanh Thuỷ
78 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
3480 m²
Huyện Thanh Thuỷ
270 m²
Thanh Ba Phú Thọ
Huyện Thanh Ba
7999 m²
Huyện Thanh Ba
8000 m²
Văn Luông Tân Sơn
Huyện Thanh Sơn
160 m²
Việt Trì, Phú Thọ
Thành phố Việt Trì
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà