Đất bán tại Ninh Thuận

14 kết quả bất động sản
sân vận động gần Ninh Thuận, Việt Nam
Phan Rang-Tháp Chàm
126,90 m²
Thanh Sơn Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
107 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
549 m²
Huyện Ninh Phước
240 m²
Phan Rang–Tháp Chàm Ninh Thuan Province
Huyện Ninh Hải
24300 m²
Phan Rang–Tháp Chàm Ninh Thuan Province
Phan Rang-Tháp Chàm
90 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
90 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
1821 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
105,40 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
67 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà