Đất bán tại Ninh Thuận

46 kết quả bất động sản
Phan Rang-Tháp Chàm
70 m²
Huyện Ninh Phước
20000 m²
Phan Đình Giót Mỹ Hải
Phan Rang-Tháp Chàm
820 m²
Huyện Ninh Phước
6000 m²
Phan Đăng Lưu, Thành phố Phan Rang - Tháp chàm.
Phan Rang-Tháp Chàm
3900 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
90 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
1200 m²
Đắc Nhơn , xã Nhơn Sơn , huyện Ninh Sơn , tỉnh Ninh Thuận
Huyện Ninh Sơn
600 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
1200 m²
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
144 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà