Đất bán tại Ninh Thuận

12 kết quả bất động sản
sân vận động gần Ninh Thuận, Việt Nam
Phan Rang-Tháp Chàm
126,90 m²
Lê Duẩn Tân Hội
Phan Rang-Tháp Chàm
544 m²
Phan Rang–Tháp Chàm Ninh Thuan Province
Huyện Ninh Hải
24300 m²
Phan Rang–Tháp Chàm Ninh Thuan Province
Phan Rang-Tháp Chàm
90 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
90 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
1821 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
105,40 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
67 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
1100 m²
Huyện Ninh Phước
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà