Đất bán tại Ninh Thuận

45 kết quả bất động sản
Thôn Hạnh Trí, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Huyện Ninh Sơn
220 m²
Khu dân cư phía bắc đường Nguyễn Văn Cừ
Phan Rang-Tháp Chàm
100 m²
123 Đổng Dậu
Phan Rang-Tháp Chàm
150 m²
Huyện Ninh Phước
6000 m²
Phan Đăng Lưu, Thành phố Phan Rang - Tháp chàm.
Phan Rang-Tháp Chàm
3900 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
90 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
1200 m²
Đắc Nhơn , xã Nhơn Sơn , huyện Ninh Sơn , tỉnh Ninh Thuận
Huyện Ninh Sơn
600 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
1200 m²
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
144 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà