Đất bán tại Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

33 kết quả bất động sản
Phan Rang-Tháp Chàm
80 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
80 m²
Phan Đăng Lưu, Thành phố Phan Rang - Tháp chàm.
Phan Rang-Tháp Chàm
3900 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
90 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
1200 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
1200 m²
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
144 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
144 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
198 m²
Thanh Sơn Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
107 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà