Đất bán tại Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

34 kết quả bất động sản
92 Nguyễn Thị Định
Phan Rang-Tháp Chàm
103 m²
92 Nguyễn Thị Định
Phan Rang-Tháp Chàm
103 m²
sân vận động gần Ninh Thuận, Việt Nam
Phan Rang-Tháp Chàm
126,90 m²
Phan Đăng Lưu, Thành phố Phan Rang - Tháp chàm.
Phan Rang-Tháp Chàm
3900 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
90 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
1200 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
1200 m²
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
144 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
144 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
198 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà