Đất bán tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

11 kết quả bất động sản
Nghi Hương tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nguyễn Huệ tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
158 m²
Nguyễn Huệ tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nguyễn Huệ tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nguyễn Huệ tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nguyễn Huệ tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nguyễn Huệ tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Đường Nguyễn Huệ, Cửa Lò, Nghệ An
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nghi Hương tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nghi Hương tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà