Đất bán tại Nghệ An

8 kết quả bất động sản
Huyện Hưng Nguyên
231 m²
Nghi Hương tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nguyễn Huệ tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
158 m²
Nguyễn Huệ tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nguyễn Huệ tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nguyễn Huệ tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nghi Hương tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Nghi Hương tx. Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà