Đất bán tại Nghệ An

101 kết quả bất động sản
Thị xã Cửa Lò
160 m²
Huyện Quỳnh Lưu
120 m²
Bình Minh Thị xã Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò
540 m²
Thành phố Vinh
157,50 m²
Xóm 4 Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An
Huyện Diễn Châu
110 m²
Thị xã Cửa Lò
128 m²
đường tôn thất tùng Hưng Dũng Vinh nghệ an
Thành phố Vinh
1275 m²
Thành phố Vinh
98 m²
lk 04 c1 quang trung
Thành phố Vinh
80 m²
46 Nguyễn Gia Thiều
Thành phố Vinh
134,70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà