Đất bán tại Nghệ An

2 kết quả bất động sản
Đường Hải Thượng lãn ông - vinh Nghệ an
Thành phố Vinh
80,80 m²
Xóm 07
Huyện Diễn Châu
114 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà