Đất bán tại Thành phố Nam Định, Nam Định

4 kết quả bất động sản
Vũ Khế Bật Thống Nhất
Thành phố Nam Định
81 m²
đất khu đô thị
Thành phố Nam Định
0 70 m²
Thành phố Nam Định
110 m²
Thành phố Nam Định
110 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà