Đất bán tại Thành phố Nam Định, Nam Định

28 kết quả bất động sản
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
40 m²
Xóm 4
Thành phố Nam Định
72,50 m²
Mỹ Xá Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
64 m²
Mỹ Xá Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
80 m²
Bãi Viên Nam Định
Thành phố Nam Định
300 m²
Trần Quang Khải Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
49 m²
Nguyễn Bính Trần Quang Khải
Thành phố Nam Định
47 m²
11/139 vĩnh trường lộc vượng nam định
Thành phố Nam Định
49,50 m²
đất Vũ Khế bật
Thành phố Nam Định
64 m²
đất khu đô thị
Thành phố Nam Định
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà