Đất bán tại Thành phố Nam Định, Nam Định

71 kết quả bất động sản
Nguyễn Thị Trinh Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
86 m²
mặt đường phạm văn xô bãi vượt
Thành phố Nam Định
80 m²
đất khu đô thị
Thành phố Nam Định
70 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
70 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG -226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
51 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MỊNH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
100 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
100 m²
VP NHÀ ĐÁT THIÊN TRƯỜNG -226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
70 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI.TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
72 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
70 m²