Đất bán tại Nam Định

62 kết quả bất động sản
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
70 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
90 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
48 m²
Thành phố Nam Định
44 m²
đất Vũ Khế bật
Thành phố Nam Định
64 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
61 m²
xã liên bảo , vũ bản , nam định
Huyện Vụ Bản
60 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
86 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI ,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
87 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà