Đất bán tại Nam Định

32 kết quả bất động sản
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
55 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
61 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
105 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
72 m²
đất khu đô thị
Thành phố Nam Định
70 m²
đất Vũ Khế bật
Thành phố Nam Định
64 m²
VP NHÀ ĐÂT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
72 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
75 m²
Thành phố Nam Định
44 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI.TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
68 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà