Đất bán tại Nam Định

59 kết quả bất động sản
Đường Cao Bá Quát
Thành phố Nam Định
113,10 m²
Thành phố Nam Định
80 m²
đường Trần Duệ Tông
Thành phố Nam Định
112 m²
đường Vũ Khế
Thành phố Nam Định
64 m²
Lộc Vượng
Thành phố Nam Định
30 m²
đường Đặng Đoàn Bằng
Thành phố Nam Định
63 m²
đường Chu Văn An
Thành phố Nam Định
47 m²
đường Văn Cao
Thành phố Nam Định
38 m²
đường Hòa Vượng
Thành phố Nam Định
81 m²
Thành phố Nam Định
78 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà