Đất bán tại Nam Định

28 kết quả bất động sản
Đường Đặng Hồi Xuân , TP Nam ĐỊnh
Thành phố Nam Định
78 m²
Thành phố Nam Định
4792 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
46500 m²
Thành phố Nam Định
80 m²
đất Vũ Khế bật
Thành phố Nam Định
64 m²
đất khu đô thị
Thành phố Nam Định
70 m²
Thành phố Nam Định
44 m²
Ngô Sỹ Liên Lộc Vượng
Thành phố Nam Định
81 m²
Mỹ Tân Nam Định
Huyện Mỹ Lộc
600 m²
Khu ĐT Thống Nhất
Thành phố Nam Định
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà