Đất bán tại Nam Định

70 kết quả bất động sản
Thành phố Nam Định
78 m²
Khu Đô Thị Phúc Trọng - Bãi Viên
Thành phố Nam Định
64 m²
đường Văn Cao
Thành phố Nam Định
38 m²
đường Hòa Vượng
Thành phố Nam Định
81 m²
đường Lưu Chí Hiếu
Thành phố Nam Định
70 m²
Thành phố Nam Định
80 m²
đường tức mạc
Thành phố Nam Định
68,40 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
90 m²
đường Đoàn Khuê
Thành phố Nam Định
72 m²
đường Đinh Công Tráng
Thành phố Nam Định
64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà