Đất bán tại Nam Định

64 kết quả bất động sản
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
48 m²
đất Vũ Khế bật
Thành phố Nam Định
64 m²
Nguyễn Thị Trinh Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
86 m²
mặt đường phạm văn xô bãi vượt
Thành phố Nam Định
80 m²
đất khu đô thị
Thành phố Nam Định
70 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
70 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG -226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
51 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MỊNH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
100 m²
xã liên bảo , vũ bản , nam định
Huyện Vụ Bản
60 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
86 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà