Đất bán tại Nam Định

30 kết quả bất động sản
đất Vũ Khế bật
Thành phố Nam Định
64 m²
đất khu đô thị
Thành phố Nam Định
70 m²
Thành phố Nam Định
52 m²
Xóm 4
Thành phố Nam Định
72,50 m²
Xóm 4 - Định Trạch - Liên Bảo - Vụ Bản - Nam Định
Huyện Vụ Bản
150 m²
Huyện Vụ Bản
172 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
40 m²
Số 32 đường Phùng Chí Kiên khu đô thị Hòa Vượng tp Nam Định
Thành phố Nam Định
84 m²
Mỹ Xá Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
80 m²
Mỹ Xá Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà