Đất bán tại Thành phố Lào Cai, Lao Cai

9 kết quả bất động sản
400 Triệu VNĐ
Thôn 1 xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
100 m²
Thành phố Lào Cai
100 m²
Giá bảo mật
Thành phố Lào Cai
107 m²
Giá bảo mật
Thành phố Lào Cai
90 m²
Tuyến đường N5
Thành phố Lào Cai
100 m²
Đường 58m ( Trần Hưng Đạo) Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
100 m²
Thành phố Lào Cai
100 m²
Lào Cai Việt Nam
Thành phố Lào Cai
100 m²
Đạ Lộ Trần Hưng Đạo 58m Bình Minh Bắc Lệnh
Thành phố Lào Cai
106 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà