Đất bán tại Lao Cai

20 kết quả bất động sản
Huyện Sa Pa
5000 m²
730 Đường Điện Biên Phủ
Huyện Sa Pa
756 m²
Giá bảo mật
Huyện Sa Pa
3000 m²
Đường 4D tp. Lào Cai
Huyện Sa Pa
10000 m²
Ngã 3 trì quang
Huyện Bảo Thắng
1000 m²
5 Triệu VNĐ
Đường Điện Biên Phủ
Huyện Sa Pa
1800 m²
Sơn Mãn 1 xã Vạn Hòa thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
120 m²
400 Triệu VNĐ
Thôn 1 xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
100 m²
Bình Minh Thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
100 m²
Lào Cai tt. Sa Pa
Huyện Sa Pa
2180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà