Đất bán tại Lao Cai

34 kết quả bất động sản
Thành phố Lào Cai
100 m²
đường Hoàng liên kéo dài - Nam cường - Lào Cai
Thành phố Lào Cai
90 m²
Huyện Sa Pa
2700 m²
Huyện Sa Pa
240 m²
Nguyễn Quang Bích p. Lào Cai
Thành phố Lào Cai
87 m²
Thành phố Lào Cai
87 m²
Nguyễn Quang Bích p. Lào Cai
Thành phố Lào Cai
81 m²
Nguyễn Quang Bích p. Lào Cai
Thành phố Lào Cai
88 m²
Nguyễn Quang Bích p. Lào Cai
Thành phố Lào Cai
100 m²
Thành phố Lào Cai
87 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà