Đất bán tại Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

8 kết quả bất động sản
Thác Mạ 5 Đông Kinh
Thành phố Lạng Sơn
70,47 m²
Lê Lợi
Thành phố Lạng Sơn
80 m²
45 Bà Triệu - Hoàng Văn Thụ - Thành Phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
69 m²
45 Bà Triệu - Hoàng Văn Thụ - Thành Phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
82 m²
Thành phố Lạng Sơn
232 m²
45 đường Bà Triệu Phường Hoang Văn Thụ - TPLS
Thành phố Lạng Sơn
232,25 m²
Thành phố Lạng Sơn
80 m²
45 Bà Triệu
Thành phố Lạng Sơn
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà