Bán đất nông nghiệp Đà Lạt

108 kết quả bất động sản
Thành phố Đà Lạt
91 m²
Triệu Việt Vương Phường 4, TP. Đà Lạt, Lâm đồng, Việt Nam
Thành phố Đà Lạt
407,80 m²
Triệu Việt Vương, Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Thành phố Đà Lạt
375 m²
Triệu Việt Vương, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Thành phố Đà Lạt
375 m²
Thành phố Đà Lạt
80,50 m²
Thành phố Đà Lạt
126 m²
Lâm Đồng Phường 7
Thành phố Đà Lạt
113 m²
Ngô Quyền Thành phố Đà Lạt
Thành phố Đà Lạt
377 m²
Mai Hắc Đế Thành phố Đà Lạt
Thành phố Đà Lạt
118 m²
Huyền Trân Công Chúa Thành phố Đà Lạt
Thành phố Đà Lạt
91 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà