Đất bán tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

129 kết quả bất động sản
Mạc Đĩnh Chi Phường 4
Thành phố Đà Lạt
79 m²
Thành phố Đà Lạt
148 m²
Thành phố Đà Lạt
250 m²
Thành phố Đà Lạt
250 m²
Thành phố Đà Lạt
142 m²
Nguyên Tử Lực Phường 8
Thành phố Đà Lạt
252 m²
30 Trạng Trình
Thành phố Đà Lạt
5 180 m²
Trạng Trình
Thành phố Đà Lạt
175 m²
Thành phố Đà Lạt
1410 m²
Thành phố Đà Lạt
400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà