Bán đất nông nghiệp Đà Lạt

356 kết quả bất động sản
Ban Điều Hành Dự án Bảo Lộc Capital, Quốc Lộ 20, Phường Lộc Sơn,Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Thành phố Đà Lạt
100 m²
Hùng Vương Thành phố Đà Lạt
Thành phố Đà Lạt
1238 m²
An Sơn Thành phố Đà Lạt
Thành phố Đà Lạt
375 m²
Nam Hồ Phường 11
Thành phố Đà Lạt
1315 m²
Đường 3/4 Phường 3
Thành phố Đà Lạt
307 m²
Triệu Việt Vương Thành phố Đà Lạt
Thành phố Đà Lạt
1156 m²
Hải Thượng Thành phố Đà Lạt
Thành phố Đà Lạt
1400 m²
Trịnh Hoài Đức Phường 11
Thành phố Đà Lạt
250 m²
Hoàng Hoa Thám Phường 10
Thành phố Đà Lạt
1000 m²
Thành phố Đà Lạt
125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà