Đất bán tại Lâm Đồng

112 kết quả bất động sản
Ấp Nghĩa Hội, TT Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
30900 m²
Mê Linh Thành phố Đà Lạt
Thành phố Đà Lạt
270 m²
Thành phố Đà Lạt
91 m²
Triệu Việt Vương Phường 4, TP. Đà Lạt, Lâm đồng, Việt Nam
Thành phố Đà Lạt
407,80 m²
Sương Nguyệt Ánh Thành phố Đà Lạt
Thành phố Đà Lạt
303 m²
Triệu Việt Vương, Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Thành phố Đà Lạt
375 m²
Triệu Việt Vương, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Thành phố Đà Lạt
375 m²
Thành phố Đà Lạt
80,50 m²
Thành phố Đà Lạt
126 m²
Lâm Đồng Phường 7
Thành phố Đà Lạt
113 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà