Đất bán tại Lâm Đồng

588 kết quả bất động sản
Ban Điều Hành Dự án Bảo Lộc Capital, Quốc Lộ 20, Phường Lộc Sơn,Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Thành phố Đà Lạt
100 m²
Ban Điều Hành Dự án Bảo Lộc Capital, Quốc Lộ 20, Phường Lộc Sơn,Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Bảo Lộc
100 m²
Thành phố Đà Lạt
625 m²
Thành phố Đà Lạt
217 m²
Thành phố Đà Lạt
113 m²
Thái Lâm
Thành phố Đà Lạt
262 m²
Thành phố Đà Lạt
500 m²
Huyện Bảo Lâm
100 m²
Thành phố Đà Lạt
89 m²
Thành phố Đà Lạt
80 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà