Đất bán tại Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

15 kết quả bất động sản
QL27, Đức Trọng
Huyện Đức Trọng
820 m²
Tô Hiến Thành, Liên nghĩa, Đức Trọng
Huyện Đức Trọng
90 m²
Bùi Thị Xuân, Liên Nghĩa, Đức Trọng
Huyện Đức Trọng
100 m²
Phù Đổng Thiên Vương, Liên Nghĩa, Đức Trọng
Huyện Đức Trọng
179 m²
Lê Lai, Liên Nghĩa, Đức Trọng
Huyện Đức Trọng
120 m²
Nguyễn Tri Phương – Đức Trọng.
Huyện Đức Trọng
187 m²
Cô Bắc – Đức Trọng.
Huyện Đức Trọng
124 m²
Phú Hội – Đức Trọng
Huyện Đức Trọng
146 m²
Kim Đồng, Liên Nghĩa – Đức Trọng.
Huyện Đức Trọng
65 m²
Hoàng Văn Thụ– Liên Nghĩa – Đức Trọng
Huyện Đức Trọng
120 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà