Đất bán tại Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

4 kết quả bất động sản
Tổ 50, quốc lộ 20, Liên Nghĩa
Huyện Đức Trọng
500 m²
QL20
Huyện Đức Trọng
1000 m²
Ninh Gia Đức Trọng
Huyện Đức Trọng
11000 m²
QL20 Việt Nam
Huyện Đức Trọng
150 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà