Đất bán tại Kon Tum

18 kết quả bất động sản
Khu đô thị Nam Dakla
Kon Tum
247 m²
Kon Tum
178 m²
Kon Tum
127 m²
Đường 14 Ngô Mây
Kon Tum
754 m²
Kon Tum
10000 m²
Trương Đăng Quế Duy Tân
Kon Tum
125 m²
Kon Tum
132 m²
Đắk Bla Thành phố Kon Tum
Kon Tum
600 m²
Lê thị Riềng, Phường Ngô Mây, Thành Phố Kon Tum
Kon Tum
132 m²
Kon Tum
156 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà