Đất bán tại Kon Tum

9 kết quả bất động sản
Đường 14 Ngô Mây
Kon Tum
754 m²
Kon Tum
156 m²
212 Lý Thường Kiệt
Kon Tum
130 m²
Kon Tum
130 m²
Kon Tum
200 m²
Kon Tum
100 m²
Kon Tum
200 m²
Kon Tum
144 m²
Huyện Sa Thầy
30000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà