Đất bán tại Kon Tum, Kon Tum

26 kết quả bất động sản
Mặt tiền Ngô Đức Đệ
Kon Tum
245 m²
Mặt tiền Ngô Đức Đệ
Kon Tum
400 m²
Mai Hắc Đế Duy Tân
Kon Tum
100 m²
Ngô Sĩ Liên Duy Tân
Kon Tum
169 m²
Ngô Sĩ Liên Duy Tân
Kon Tum
162,50 m²
Đường Phan Đình Phùng
Kon Tum
247 m²
Ngô Đức Đệ Trần Hưng Đạo
Kon Tum
245 m²
Hẻm Sư Vạn Hạnh
Kon Tum
130 m²
Ngô Đức Đệ Trần Hưng Đạo
Kon Tum
397 m²
95 Ngô Đức Đệ
Kon Tum
400 m²