Đất bán tại Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

6 kết quả bất động sản
Thành phố Rạch Giá
100 m²
Thành phố Rạch Giá
100 m²
nguyễn trung trực
Thành phố Rạch Giá
120 m²
Thành phố Rạch Giá
140 m²
Thành phố Rạch Giá
140 m²
Thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
140 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà