Đất bán tại Kiên Giang

250 kết quả bất động sản
Ấp Cây Thông Ngoài
Huyện Phú Quốc
500 m²
Huyện Phú Quốc
210 m²
Huyện Phú Quốc
152 m²
Trần Hưng Đạo Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
5000 m²
Trần Hưng Đạo
Huyện Phú Quốc
700 m²
Trần Hưng Đạo Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
163 m²
Huyện Phú Quốc
122 m²
Huyện Phú Quốc
156 m²
Huyện Phú Quốc
108 m²
Huyện Phú Quốc
108 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà