Đất bán tại Kiên Giang

1.598 kết quả bất động sản
Huyện Phú Quốc
3158,50 m²
ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Huyện Phú Quốc
1147 m²
Huyện Phú Quốc
90 m²
Huyện Phú Quốc
140 m²
Huyện Phú Quốc
143 m²
Dự án 67,5 ha
Huyện Phú Quốc
400 m²
Huyện Phú Quốc
108 m²
Huyện Phú Quốc
138 m²
Huyện Phú Quốc
1000 m²
Huyện Phú Quốc
1000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà