Đất bán tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

61 kết quả bất động sản
Huyện Phú Quốc
1456 m²
Huyện Phú Quốc
144 m²
Huyện Phú Quốc
144 m²
Huyện Phú Quốc
117 m²
Trần Hưng Đạo
Huyện Phú Quốc
999 m²
Tỉnh lộ 47 Rạch Hàm
Huyện Phú Quốc
129 m²
Huyện Phú Quốc
180 m²
Trần Hưng Đạo Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
180 m²
Huyện Phú Quốc
160 m²
Huyện Phú Quốc
160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà