Đất bán tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

186 kết quả bất động sản
Trần Hưng Đạo Khu Phố 7
Huyện Phú Quốc
5000 m²
Huyện Phú Quốc
589 m²
Huyện Phú Quốc
24000 m²
Huyện Phú Quốc
1570 m²
Huyện Phú Quốc
1787 m²
Huyện Phú Quốc
6200 m²
Huyện Phú Quốc
4200 m²
Huyện Phú Quốc
172 m²
Huyện Phú Quốc
707 m²
Huyện Phú Quốc
4300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà