Đất bán tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

88 kết quả bất động sản
Huyện Phú Quốc
130 m²
Huyện Phú Quốc
8000 m²
Huyện Phú Quốc
5000 m²
Cửa Cạn Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
1268 m²
ấp 3 Cửa Cạn
Huyện Phú Quốc
108 m²
Huyện Phú Quốc
108 m²
Huyện Phú Quốc
240 m²
Huyện Phú Quốc
127 m²
Trần Hưng Đạo Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
1000 m²
Huyện Phú Quốc
108 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà