Đất bán tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

221 kết quả bất động sản
Ba Mươi Tháng Tư tt. Dương Đông
Huyện Phú Quốc
200 m²
Huyện Phú Quốc
4999 m²
Võ Văn Kiệt
Huyện Phú Quốc
1500 m²
Trần Hưng Đạo tp. Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
500 m²
Huyện Phú Quốc
500 m²
Trần Hưng Đạo
Huyện Phú Quốc
801 m²
Huyện Phú Quốc
99 m²
Huyện Phú Quốc
110 m²
Huyện Phú Quốc
110 m²
Huyện Phú Quốc
220 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà