Đất bán tại Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

4 kết quả bất động sản
1148 Phạm Văn Đồng
Huyện Kiên Hải
120 m²
Huyện Kiên Hải
156 m²
An Sơn Kiên Hải
Huyện Kiên Hải
63 m²
Huyện Kiên Hải
83 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà