Bán đất Nha Trang

199 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
126,30 m²
Thành phố Nha Trang
150 m²
Bùi Huy Bích Đường Đệ
Thành phố Nha Trang
80 m²
Thành phố Nha Trang
223 m²
Đặng Tất Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
240 m²
Thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
140 m²
Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
89,50 m²
Thành phố Nha Trang
248 m²
Thành phố Nha Trang
130 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà