Bán đất Nha Trang

96 kết quả bất động sản
2 Tháng 4 Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
84 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
150 m²
Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 2
Thành phố Nha Trang
156 m²
Thành phố Nha Trang
133 m²
Phạm Văn Đồng
Thành phố Nha Trang
1880 m²
Thành phố Nha Trang
130 m²
Cầu
Thành phố Nha Trang
1500 m²
Trần Bình Trọng
Thành phố Nha Trang
150 m²
Thành phố Nha Trang
190 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà