Bán đất Nha Trang

481 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
250 m²
Phước Hạ Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
1222 m²
Không xác định
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
524 m²
Phước Long, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
100 m²
Không xác định
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
821 m²
Thành phố Nha Trang
160 m²
Thành phố Nha Trang
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà