Bán đất Nha Trang

168 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
107,50 m²
Thành phố Nha Trang
548 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
10000 m²
Thành phố Nha Trang
157 m²
Unnamed Road
Thành phố Nha Trang
800 m²
Thành phố Nha Trang
85 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thôn đồng nhơn
Thành phố Nha Trang
79 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà