Bán đất Nha Trang

122 kết quả bất động sản
Bãi Dài Nha Trang Cam Hải Đông
Cam Ranh
3 250 m²
Trần Phú Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
1050 m²
Thành phố Nha Trang
280 m²
đèo Rù Rì Vĩnh Hải
Thành phố Nha Trang
63 m²
Thành phố Nha Trang
126 m²
12 Hùng Vương
Thành phố Nha Trang
100 m²
Trần Phú Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
500 m²
Thành phố Nha Trang
300 m²
Thành phố Nha Trang
300 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà