Bán đất Nha Trang

200 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
100 m²
2 Tháng 4 Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
75 m²
phước lợi - phước đồng - nha trang
Thành phố Nha Trang
105 m²
Phước Long Nha Trang
Thành phố Nha Trang
105 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
472 m²
2 Tháng 4 Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
84 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
80 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà