Đất bán tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

178 kết quả bất động sản
QL1C
Thành phố Nha Trang
140 m²
Thành phố Nha Trang
21000 m²
Thành phố Nha Trang
5000 m²
Cao Bá Quát - Cầu Lùng
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
200 m²
Thành phố Nha Trang
94 m²
12 Hùng Vương
Thành phố Nha Trang
143 m²
Thành phố Nha Trang
121 m²
khu đô thị mỹ gia, nha trang, khánh hòa
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà