Bán đất Nha Trang

175 kết quả bất động sản
Tôn Đức Thắng Hòn Rớ
Thành phố Nha Trang
120 m²
2 Tháng 4 Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
84 m²
Phú Nông Vĩnh Ngọc
Thành phố Nha Trang
120 m²
Thành phố Nha Trang
120 m²
Phước Đồng Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
110 m²
2 Tháng 4 tp. Nha Trang
Thành phố Nha Trang
63 m²
Thành phố Nha Trang
120 m²
2/4 Vĩnh Hải Nha Trang
Thành phố Nha Trang
84 m²
Thành phố Nha Trang
792,80 m²
1 Tôn Đức Thắng
Thành phố Nha Trang
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà