Bán đất Nha Trang

191 kết quả bất động sản
198 - 200 -202 Thống Nhất, phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
467 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
605 m²
Thành phố Nha Trang
107,50 m²
Thành phố Nha Trang
548 m²
Thành phố Nha Trang
130 m²
Thành phố Nha Trang
64 m²
Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Thành phố Nha Trang
150 m²
Thành phố Nha Trang
700 m²
Thành phố Nha Trang
160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà