Đất bán tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

111 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
80 m²
Thành phố Nha Trang
2000000 m²
Phạm Văn Đồng
Thành phố Nha Trang
1880 m²
Thôn Vĩnh Điềm Trung
Thành phố Nha Trang
178 m²
Thành phố Nha Trang
80 m²
Thành phố Nha Trang
80 m²
Thành phố Nha Trang
151 m²
Thành phố Nha Trang
201 m²
Thành phố Nha Trang
365 m²
Thành phố Nha Trang
145 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà