Bán đất Nha Trang

145 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
81 m²
Thành phố Nha Trang
81 m²
Thành phố Nha Trang
81 m²
Thành phố Nha Trang
81 m²
Thành phố Nha Trang
81 m²
Thành phố Nha Trang
81 m²
Khu đô thị An Viên, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
700 m²
Thành phố Nha Trang
84 m²
Thành phố Nha Trang
365 m²
Thành phố Nha Trang
201 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà