Bán đất Nha Trang

104 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
100 m²
Đường B5
Thành phố Nha Trang
52 m²
Thành phố Nha Trang
300 m²
Thành phố Nha Trang
300 m²
12 Hùng Vương
Thành phố Nha Trang
100 m²
96 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
300 m²
Đường 2/4 Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
63 m²
Thành phố Nha Trang
74 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà