Bán đất Nha Trang

104 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
126 m²
Thành phố Nha Trang
1000 m²
Mặt tiền đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang
Thành phố Nha Trang
63 m²
Đường 2/4 Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
84 m²
Mặt tiền đường 2 tháng 4, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang
Thành phố Nha Trang
84 m²
Thành phố Nha Trang
120 m²
2/4 Vĩnh Hải, Nha Trang
Thành phố Nha Trang
63 m²
2 Tháng 4 tp. Nha Trang
Thành phố Nha Trang
158 m²
Thành phố Nha Trang
84 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà