Đất bán tại Khánh Hoà

218 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
126 m²
Thành phố Nha Trang
80 m²
Cam Ranh
126 m²
Thành phố Nha Trang
2000000 m²
Phạm Văn Đồng
Thành phố Nha Trang
1880 m²
Cam Ranh
126 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Thôn Vĩnh Điềm Trung
Thành phố Nha Trang
178 m²
Thành phố Nha Trang
360 m²
Thành phố Nha Trang
234 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà