Đất bán tại Khánh Hoà

270 kết quả bất động sản
Nguyễn Tất Thành Cam Nghĩa
Cam Ranh
80 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Nghĩa
Cam Ranh
100 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Cam Ranh
80 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Cam Ranh
100 m²
nguyễn tất thành
Cam Ranh
80 m²
Cam Ranh
100 m²
Cam Ranh
100 m²
Bãi Dài
Cam Ranh
80 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Huyện Cam Lâm
100 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Cam Ranh
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà