Đất bán tại Khánh Hoà

911 kết quả bất động sản
Trần hưng đạo ,vạn hưng , vạn ninh , khánh hòa
Huyện Vạn Ninh
540 m²
78 Phong Khong, Phuoc Hai, Nha Trang
Thành phố Nha Trang
86 m²
Thành phố Nha Trang
240 m²
Huyện Vạn Ninh
2250 m²
Cam Ranh
120 m²
Cam Ranh
309 m²
Thành phố Nha Trang
10000 m²
Diên Xuân Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
42000 m²
Huyện Cam Lâm
2057 m²
Thành phố Nha Trang
52 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà