Đất bán tại Khánh Hoà

327 kết quả bất động sản
198 - 200 -202 Thống Nhất, phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
467 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Cam Ranh
150 m²
Cam Lâm Cam Hải Đông
Cam Ranh
126 m²
Cam Ranh
126 m²
Vĩnh Trường Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
600 m²
2 Tháng 4 Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
88 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Cam Ranh
126 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Cam Ranh
126 m²
Thành phố Nha Trang
85,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà