Đất bán tại Khánh Hoà

183 kết quả bất động sản
2 Tháng 4 Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
84 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Cam Ranh
126 m²
Cam Ranh
126 m²
Cam Ranh
240 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
117 m²
Thành phố Nha Trang
60 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
120 m²
Thành phố Nha Trang
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà