Đất bán tại Khánh Hoà

223 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
107,50 m²
Thôn đồng nhơn
Thành phố Nha Trang
79 m²
Thành phố Nha Trang
129 m²
Thành phố Nha Trang
256 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Cam Ranh
240 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Cam Ranh
240 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
1000 m²
Thành phố Nha Trang
94 m²
Thành phố Nha Trang
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà