Đất bán tại Khánh Hoà

271 kết quả bất động sản
Số 18 Ba Làng, Phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang
Thành phố Nha Trang
76 m²
Cam Ranh
100 m²
Cam Ranh
126 m²
Cam Lâm Cam Hải Đông
Cam Ranh
126 m²
2 Tháng 4 tp. Nha Trang
Thành phố Nha Trang
158 m²
Thành phố Nha Trang
611 m²
Cam Ranh
144 m²
Liên Hoa Vĩnh Ngọc
Thành phố Nha Trang
78 m²
Phạm Văn Đồng
Thành phố Nha Trang
1880 m²
Cam Ranh
126 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà