Đất bán tại Huyện Ninh Hòa, Khánh Hoà

20 kết quả bất động sản
VÒNG XOAY NINH DIEM
Huyện Ninh Hòa
152 m²
Huyện Ninh Hòa
152 m²
Ninh Hiệp Thị xã Ninh Hòa
Huyện Ninh Hòa
323 m²
Huyện Ninh Hòa
136 m²
Huyện Ninh Hòa
580 m²
Thôn ninh ích, xã ninh an, tx ninh hòa
Huyện Ninh Hòa
4900 m²
390 Triệu VNĐ
Huyện Ninh Hòa
600 m²
Thôn Tân phong, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hoà, Khánh Hoà
Huyện Ninh Hòa
96000 m²
Huyện Ninh Hòa
138 m²
Huyện Ninh Hòa
138 m²