Đất bán tại Huyện Ninh Hòa, Khánh Hoà

5 kết quả bất động sản
Huyện Ninh Hòa
138 m²
Huyện Ninh Hòa
138 m²
Huyện Ninh Hòa
138 m²
Huyện Ninh Hòa
136 m²
Huyện Ninh Hòa
138 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà