Đất bán tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

3 kết quả bất động sản
Huyện Diên Khánh
110,80 m²
khu dân cư diên toàn diên khánh
Huyện Diên Khánh
100 m²
Huyện Diên Khánh
258 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà