Đất bán tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

18 kết quả bất động sản
Đường Ruộng Thổ- Diên An - Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
80 m²
23 Tháng 10 Thành phố Nha Trang
Huyện Diên Khánh
80 m²
Huyện Diên Khánh
120 m²
Đường Ruộng Thổ-Diên An-Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
80 m²
Đường Lầu Ông Huyện -Diên Khánh -Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
80 m²
Đường Ruộng Thổ-Diên An-Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
80 m²
Huyện Diên Khánh
82 m²
Huyện Diên Khánh
115 m²
Huyện Diên Khánh
110,80 m²
gần mêtro,thành phố nha trang
Huyện Diên Khánh
2495 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà