Đất bán tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

88 kết quả bất động sản
Đông DInh, Diên Toàn, Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
61,80 m²
Thôn Bình Khánh, Xã Diên Hòa, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
374,20 m²
Huyện Diên Khánh
372,50 m²
khu dân cư diên toàn diên khánh
Huyện Diên Khánh
100 m²
Đường Gò Cây Vong, Diên Khánh, Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
1300 m²
Huyện Diên Khánh
138 m²
Huyện Diên Khánh
258 m²
Diên Khánh Nha Trang Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
7750 m²
Huyện Diên Khánh
110 m²
Huyện Diên Khánh
4500 m²