Đất bán tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

110 kết quả bất động sản
Đường Mương Thảo
Huyện Diên Khánh
1400 m²
Mương Thảo Diên Phú
Huyện Diên Khánh
2500 m²
Suối Hiệp Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
358 m²
thông tin, dien an, dien khánh
Huyện Diên Khánh
87 m²
Thôn 3 Diên Phú Diên Khánh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
130 m²
Huyện Diên Khánh
6000 m²
Huyện Diên Khánh
108 m²
Huyện Diên Khánh
6400 m²
Huyện Diên Khánh
220 m²
Huyện Diên Khánh
126 m²