Đất bán tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

124 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
126 m²
Huyện Cam Lâm
216 m²
Cam Hải Tây Cam Lâm
Huyện Cam Lâm
200 m²
Cam Đức Cam Lâm
Huyện Cam Lâm
3906 m²
Bãi Dài - TP.Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
120 m²
Huyện Cam Lâm
300 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Cam Hải Đông Cam Lâm
Huyện Cam Lâm
200 m²
Huyện Cam Lâm
216 m²
Bãi Dài Nha Trang Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà