Đất bán tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

9 kết quả bất động sản
ĐT657I
Huyện Cam Lâm
126 m²
Đại lộ Nguyễn Tất Thành
Huyện Cam Lâm
126 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Mặt tiền biển Bãi Dài-Nha Trang
Huyện Cam Lâm
126 m²
Bãi Dài Nha Trang Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
240 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà