Đất bán tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

22 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
360 m²
Huyện Cam Lâm
10300 m²
ĐT657I
Huyện Cam Lâm
126 m²
Đại lộ Nguyễn Tất Thành
Huyện Cam Lâm
126 m²
Đại lộ Nguyễn Tất Thành
Huyện Cam Lâm
126 m²
ĐT657I
Huyện Cam Lâm
216 m²
nguyễn tất thành
Huyện Cam Lâm
216 m²
Mặt tiền Đại lộ Nguyễn Tất Thành
Huyện Cam Lâm
216 m²
Đại Lộ Nguyễn Tất Thành
Huyện Cam Lâm
216 m²
ĐT657I
Huyện Cam Lâm
126 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà