Đất bán tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

136 kết quả bất động sản
quốc lộ 1A
Huyện Cam Lâm
33600 m²
Huyện Cam Lâm
108 m²
Huyện Cam Lâm
108 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Lâm
Huyện Cam Lâm
108 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Huyện Cam Lâm
108 m²
Huyện Cam Lâm
108 m²
Huyện Cam Lâm
108 m²
quốc lộ 1A
Huyện Cam Lâm
7500 m²
Bãi Dài Nha Trang Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà