Đất bán tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

9 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
1050 m²
Bãi giếng 2
Huyện Cam Lâm
4300 m²
Đại lộ Nguyễn Tất Thành
Huyện Cam Lâm
126 m²
ĐT657I
Huyện Cam Lâm
126 m²
Đinh Tiên Hoàng tt. Cam Đức
Huyện Cam Lâm
817 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Bãi Dài Nha Trang Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
240 m²
Cam Lâm Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
7200 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà