Đất bán tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

127 kết quả bất động sản
Thủy Triều Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
1600 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Đường Quốc lộ 1A, Xã Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
342 m²
Huyện Cam Lâm
249 m²
Huyện Cam Lâm
108 m²
Huyện Cam Lâm
108 m²
Huyện Cam Lâm
108 m²
Huyện Cam Lâm
108 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Đường Quốc lộ 1A, Xã Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
15325 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà