Đất bán tại Cam Ranh, Khánh Hoà

158 kết quả bất động sản
Cam Ranh
150 m²
Cam Lâm Cam Hải Đông
Cam Ranh
126 m²
Cam Ranh
126 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Cam Ranh
126 m²
Cam Ranh
220 m²
Cam Ranh
126 m²
Cam Nghĩa, Cam ranh, Khánh Hòa
Cam Ranh
150 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Cam Ranh
126 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Cam Ranh
126 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Cam Ranh
126 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà