Đất bán tại Cam Ranh, Khánh Hoà

106 kết quả bất động sản
Cam Ranh
100 m²
Cam Ranh
126 m²
Cam Lâm Cam Hải Đông
Cam Ranh
126 m²
Cam Ranh
126 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Cam Ranh
144 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Cam Ranh
145 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Cam Ranh
130 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Cam Ranh
130 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Cam Ranh
126 m²
Cam Ranh
350 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà