Đất bán tại Hưng Yên

3 kết quả bất động sản
Huyện Mỹ Hào
20000 m²
Mỹ Hào Hưng Yên
Huyện Mỹ Hào
50000 m²
Khu CN Minh Đức
Huyện Mỹ Hào
21000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà