Đất bán tại Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

5 kết quả bất động sản
Huyện Mỹ Hào
140 m²
Huyện Mỹ Hào
469 m²
Huyện Mỹ Hào
480 m²
Huyện Mỹ Hào
106 m²
Khu CN Minh Đức
Huyện Mỹ Hào
21000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà