Đất bán tại Hòa Bình

37 kết quả bất động sản
xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hoa Binh, Vietnam
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Lương Sơn Hoa Binh
Huyện Lương Sơn
10000 m²
thị trấn Lương Sơn, Hoa Binh, Vietnam
Huyện Lương Sơn
3750 m²
AH 13
Huyện Kỳ Sơn
15000 m²
1 Cát Linh
Hòa Bình
15000 m²
Huyện Lương Sơn
16000 m²
Huyện Lương Sơn
3168 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
800 m²
xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
Huyện Lương Sơn
10000 m²
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
10000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà