Đất bán tại Hòa Bình

77 kết quả bất động sản
Huyện Lương Sơn
1700 m²
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Liên Sơn Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
20000 m²
xóm nước vải
Huyện Lương Sơn
3400 m²
Hòa Sơn
Huyện Lương Sơn
2000 m²
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
10000 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
800 m²
Huyện Lương Sơn
3250 m²
Huyện Lương Sơn
3115 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà