Đất bán tại Hòa Bình

24 kết quả bất động sản
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
10000 m²
Lương Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
100000 m²
Huyện Lương Sơn
66000 m²
Huyện Lương Sơn
100000 m²
xã tân vinh huyện lương sơn
Huyện Lương Sơn
2632 m²
Huyện Lương Sơn
500 m²
Ngã ba xóm cời tân vinh, huyện Lương Sơn Hà Nội
Huyện Lương Sơn
6000 m²
xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Huyện Lương Sơn
3168 m²
Hòa Sơn
Huyện Lương Sơn
2000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà