Đất bán tại Hòa Bình

14 kết quả bất động sản
Huyện Lương Sơn
6000 m²
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
10000 m²
Huyện Lương Sơn
6600 m²
Huyện Lương Sơn
100000 m²
Lương Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
100000 m²
Huyện Lương Sơn
3250 m²
Huyện Lương Sơn
22000 m²
Huyện Lương Sơn
22000 m²
xã tân vinh huyện lương sơn
Huyện Lương Sơn
2632 m²
Huyện Lương Sơn
3115 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà