Đất bán tại Hòa Bình

63 kết quả bất động sản
Xóm Cáp, xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
6996 m²
Liên Xã, Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
1960 m²
Huyện Lương Sơn
1700 m²
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Liên Sơn Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
20000 m²
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Hòa Sơn
Huyện Lương Sơn
2000 m²
Huyện Lương Sơn
3600 m²
Huyện Lương Sơn
160000 m²
Huyện Lương Sơn
3800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà