Đất bán tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

9 kết quả bất động sản
xã tân vinh huyện lương sơn
Huyện Lương Sơn
2632 m²
Lương Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
10000 m²
Huyện Lương Sơn
10000 m²
Nhuận Trạch Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
513,62 m²
xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hoa Binh, Vietnam
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Huyện Lương Sơn
3500 m²
xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Huyện Lương Sơn
3250 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà