Đất bán tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

21 kết quả bất động sản
Huyện Lương Sơn
900 m²
xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
Huyện Lương Sơn
10000 m²
Huyện Lương Sơn
3300 m²
Hòa Sơn
Huyện Lương Sơn
2000 m²
xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hoa Binh, Vietnam
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Xóm suối sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
4500 m²
Thôn Bùi Trám, Xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
30000 m²
Xóm suối sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
Huyện Lương Sơn
50000 m²
Thôn Bùi Trám, Xã Hoà Sơn,Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
3600 m²
Thôn Bùi Trám ,Xã Hoà Sơn ,Huyện Lương Sơn ,Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà