Đất bán tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

13 kết quả bất động sản
Huyện Lương Sơn
3250 m²
Huyện Lương Sơn
22000 m²
Huyện Lương Sơn
22000 m²
xã tân vinh huyện lương sơn
Huyện Lương Sơn
2632 m²
Huyện Lương Sơn
3115 m²
Huyện Lương Sơn
17000 m²
Huyện Lương Sơn
3500 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
800 m²
Huyện Lương Sơn
3336 m²
Lương Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
100000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà