Đất bán tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

64 kết quả bất động sản
Hòa Sơn
Huyện Lương Sơn
2000 m²
Cư Yên Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
2400 m²
Cư Yên Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
2207 m²
Huyện Lương Sơn
1566 m²
Xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
3248 m²
Huyện Lương Sơn
1700 m²
Liên Sơn Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
20000 m²
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Liên Xã, Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
1960 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà