Đất bán tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

67 kết quả bất động sản
Liên Sơn Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
20000 m²
Huyện Lương Sơn
1700 m²
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Liên Sơn Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
80000 m²
Huyện Lương Sơn
4500 m²
Thôn Bùi Trám, Xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
30000 m²
Nhuận Trạch Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
3600 m²
Nhuận Trạch Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
2100 m²
xóm nước vải
Huyện Lương Sơn
3400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà