Đất bán tại Hậu Giang

118 kết quả bất động sản
đường Cái Chanh Ngã 6
Huyện Châu Thành
4000 m²
30/4
Huyện Châu Thành
3000 m²
Phía sau bệnh viện đa khoa số 10 . Giáp quốc lộ 1A và tỉnh lộ 925
Huyện Châu Thành A
100 m²
Huyện Châu Thành A
90 m²
Phía sau bệnh viện đa khoa số 10 , giáp quốc lộ 1A và tỉnh lộ 925
Huyện Châu Thành A
100 m²
Nguyễn Thị Minh Khai p. Ngã Bảy
Huyện Phụng Hiệp
81 m²
Giáp quốc lộ 1A và tỉnh lộ 925 phía sau bệnh viện đa khoa số 10
Huyện Châu Thành A
100 m²
Dự án Tây Đô Ekopark
Huyện Châu Thành A
100 m²
Giáp quốc lộ 1A và tỉnh lộ 925
Huyện Châu Thành A
100 m²
Giáp quốc lộ 1A và tỉnh lộ 925
Huyện Châu Thành A
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà