Đất bán tại Hậu Giang

16 kết quả bất động sản
Khu dân cư 586 Hậu Giang
Vị Thanh
600 m²
Huyện Châu Thành A
94 m²
Huyện Châu Thành A
177 m²
Quốc lộ 1A
Huyện Châu Thành A
94 m²
Huyện Châu Thành
160 m²
Đường Quốc lộ 1A thị trấn Cái Tắc
Huyện Châu Thành A
100 m²
QL1A ẤP TÂN PHÚ A, THỊ TRẤN CÁI TẮC, HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG
Huyện Châu Thành A
100 m²
QL1A ẤP TÂN PHÚ A, THỊ TRẤN CÁI TẮC, HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG
Huyện Châu Thành A
100 m²
QL1A ẤP TÂN PHÚ A, THỊ TRẤN CÁI TẮC, HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG
Huyện Châu Thành A
100 m²
Quốc lộ 1A
Huyện Châu Thành A
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà