Đất bán tại Hậu Giang

102 kết quả bất động sản
Huyện Châu Thành
80 m²
Vị Thanh
81 m²
p. Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy
Huyện Phụng Hiệp
81 m²
Huyện Phụng Hiệp
90 m²
Huyện Phụng Hiệp
81 m²
Huyện Phụng Hiệp
81 m²
Phường 5 Thành phố Vị Thanh
Vị Thanh
110 m²
Huyện Châu Thành A
135 m²
Huyện Châu Thành A
100 m²
Châu Thành A, Hậu Giang
Huyện Châu Thành
165 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà