Đất bán tại Hậu Giang

5 kết quả bất động sản
Khu đô thị Nguyễn Huệ Ngã Bảy
Thị xã Tân Hiệp
21785 m²
Huyện Châu Thành
100 m²
Huyện Châu Thành
400 m²
Huyện Châu Thành
80 m²
Huyện Châu Thành
9125 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà