Đất bán tại Huyện Châu Thành, Hậu Giang

14 kết quả bất động sản
Trung Tâm Thương Mại
Huyện Châu Thành
70 m²
Hậu Giang Việt Nam
Huyện Châu Thành
100 m²
Huyện Châu Thành
100 m²
Huyện Châu Thành
90 m²
Huyện Châu Thành
100 m²
Đường tỉnh 925B Châu Thành
Huyện Châu Thành
100 m²
Châu Thành A, Hậu Giang
Huyện Châu Thành
165 m²
Phú Hữu Châu Thành
Huyện Châu Thành
2054 m²
Huyện Châu Thành
200 m²
Huyện Châu Thành
907 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà