Đất bán tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

6 kết quả bất động sản
Bạch Năng Thi Hải Tân
Thành phố Hải Dương
72 m²
Cầu Lộ Cương Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
70 m²
Thành phố Hải Dương
84 m²
Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Thành phố Hải Dương
94,14 m²
Thành phố Hải Dương
84 m²
Thành phố Hải Dương
84 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà