Đất bán tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

4 kết quả bất động sản
Việt Hòa Hải Dương
Thành phố Hải Dương
46400 m²
Khu 7 Phường Ngọc Châu, T.p Hải Dương
Thành phố Hải Dương
50 m²
khu Vạn Lộc P Tứ Minh Tp Hải Dương
Thành phố Hải Dương
70 m²
Khu Vạn Lộc khu phía tây Nam Cường tp Hải Dương
Thành phố Hải Dương
66 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà