Đất bán tại Hải Dương

19 kết quả bất động sản
Đỗ Xá Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
63 m²
Quán Gỏi Bình Giang
Huyện Bình Giang
34100 m²
Thành phố Hải Dương
105 m²
Huyện Thanh Hà
1700 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
Bạch Năng Thi Hải Tân
Thành phố Hải Dương
72 m²
Huyện Gia Lộc
67,50 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
Thành phố Hải Dương
84 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà