Đất bán tại Hải Dương

17 kết quả bất động sản
Tân Trường Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
13000 m²
Huyện Thanh Hà
1700 m²
Huyện Thanh Hà
1700 m²
Huyện Thanh Hà
1700 m²
Bạch Năng Thi Hải Tân
Thành phố Hải Dương
72 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
Thành phố Hải Dương
84 m²
Huyện Gia Lộc
72 m²
Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Thành phố Hải Dương
94,14 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà