Đất bán tại Hải Dương

6 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lộc
72 m²
Lương điền, Hai Duong, Vietnam
Huyện Cẩm Giàng
7100 m²
Huyện Gia Lộc
72 m²
Thành phố Hải Dương
84 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
Thành phố Hải Dương
84 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà