Đất bán tại Hải Dương

4 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lộc
67,50 m²
Thành phố Hải Dương
55 m²
Lương điền, Hai Duong, Vietnam
Huyện Cẩm Giàng
7100 m²
Quán Gỏi Bình Giang
Huyện Bình Giang
34100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà