Đất bán tại Huyện Chí Linh, Hải Dương

11 kết quả bất động sản
Huyện Chí Linh
35000 m²
Huyện Chí Linh
35000 m²
Thôn Cầu Dòng
Huyện Chí Linh
10000 m²
Thôn Cầu Dòng
Huyện Chí Linh
10000 m²
Huyện Chí Linh
35000 m²
Huyện Chí Linh
35000 m²
Lê Lợi Thị xã Chí Linh
Huyện Chí Linh
35000 m²
Lê Lợi, tx. Chí Linh, Hai Duong, Vietnam
Huyện Chí Linh
220 m²
Sao Đỏ, tx. Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam
Huyện Chí Linh
112 m²
Đại Tân, Hoàng Tân, tx. Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam
Huyện Chí Linh
520 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà