Đất bán tại Huyện Chí Linh, Hải Dương

2 kết quả bất động sản
Thôn Cầu Dòng
Huyện Chí Linh
10000 m²
Thôn Cầu Dòng
Huyện Chí Linh
10000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà