Đất bán tại Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

10 kết quả bất động sản
Lương Điền Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
30000 m²
Nghĩa Hiệp Yên Mỹ
Huyện Cẩm Giàng
70 m²
Huyện Cẩm Giàng
90 m²
thửa trung nghĩa,cao an,cẩm giàng,hải dương
Huyện Cẩm Giàng
60 m²
Đường 5 Thành phố Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
90 m²
Khu đô thị Tân Trường Star, Cẩm Giàng, Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
94,16 m²
Asian Highway 14 Thành phố Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
90 m²
Huyện Cẩm Giàng
100 m²
Làng Cao - Xã Cao An Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
100 m²
Tân Trường Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
13000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà