Đất bán tại Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

3 kết quả bất động sản
Huyện Cẩm Giàng
90 m²
Lương Điền Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
30000 m²
Tân Trường Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng
13000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà