Đất bán tại Hà Tĩnh

20 kết quả bất động sản
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Quốc lộ 1A thị xã Kỳ Anh
Huyện Kỳ Anh
140 m²
Đường Quốc lộ 1A Kỳ Anh
Huyện Kỳ Anh
170 m²
Phường Sông Trí , Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Kỳ Anh
139 m²
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Kỳ Anh Hà Tĩnh
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Đường Quốc lộ 1A Vietnam
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Huyện Kỳ Anh
160 m²
Huyện Kỳ Anh
139 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà