Đất bán tại Hà Nam

18 kết quả bất động sản
Đường Lý Thường Kiệt
Phủ Lý
100 m²
Phủ Lý
90 m²
Thành phố Phủ Lý Hà Nam
Phủ Lý
70 m²
Thành phố Phủ Lý Hà Nam
Phủ Lý
96 m²
Phủ Lý
100 m²
Thành phố Phủ Lý Hà Nam
Phủ Lý
100 m²
Phủ Lý
100 m²
Phủ Lý
70 m²
Phủ Lý
70 m²
Phủ Lý
100 m²
Địa điểm
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà