Đất bán tại Phủ Lý, Hà Nam

19 kết quả bất động sản
Phủ Lý
97 m²
Phủ Lý
71,60 m²
Phủ Lý
96 m²
Phủ Lý
70 m²
Phủ Lý
100 m²
Phủ Lý
100 m²
Phủ Lý
100 m²
Phủ Lý
70 m²
Phủ Lý
70 m²
Phủ Lý
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà