Đất bán tại Huyện Duy Tiên, Hà Nam

15 kết quả bất động sản
Huyện Duy Tiên
100 m²
Huyện Duy Tiên
69,53 m²
Huyện Duy Tiên
70 m²
Huyện Duy Tiên
70 m²
nguyễn hữu tiến đồng văn hà nam
Huyện Duy Tiên
80 m²
Huyện Duy Tiên
120 m²
Quốc lộ 38 tt. Đồng Văn
Huyện Duy Tiên
90 m²
Đường 38 tt. Đồng Văn
Huyện Duy Tiên
70 m²
153 nguyễn hữu tiến, duy tiến, hà nam
Huyện Duy Tiên
70 m²
Huyện Duy Tiên
87 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà