Đất bán tại Thành phố Pleiku, Gia Lai

69 kết quả bất động sản
Hẻm 580 lý thái tổ
Thành phố Pleiku
150 m²
Chư Á Thành phố Pleiku
Thành phố Pleiku
140 m²
Thành phố Pleiku
190 m²
Trường Sơn Gia Lai
Thành phố Pleiku
128 m²
Thành phố Pleiku
150 m²
Thành phố Pleiku
150 m²
Dương Minh Châu Thành phố Pleiku
Thành phố Pleiku
240 m²
Thành phố Pleiku
800 m²
Thành phố Pleiku
130 m²
Thành phố Pleiku
150 m²