Đất bán tại Gia Lai

84 kết quả bất động sản
Huyện Chư Sê
100 m²
Lý Thái Tổ Thành phố Pleiku
Thành phố Pleiku
130 m²
Thành phố Pleiku
170 m²
Thành phố Pleiku
150 m²
Thành phố Pleiku
72 m²
Thành phố Pleiku
105 m²
Thành phố Pleiku
1500 m²
Thành phố Pleiku
126 m²
Thành phố Pleiku
496 m²
Thành phố Pleiku
125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà