Đất bán tại Gia Lai

29 kết quả bất động sản
Thành phố Pleiku
600 m²
Thành phố Pleiku
110 m²
Thành phố Pleiku
600 m²
Huyện Mang Yang
23000 m²
Thành phố Pleiku
100 m²
Thành phố Pleiku
150 m²
Thống Nhất Pleiku
Thành phố Pleiku
3000 m²
Tôn Thất Thuyết Thành phố Pleiku
Thành phố Pleiku
3000 m²
Thành phố Pleiku
300 m²
Trường Sa
Thành phố Pleiku
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà