Bán đất Biên Hòa

1.231 kết quả bất động sản
Thành phố Biên Hòa
100 m²
Trảng Dài thành phố Biên Hòa
Thành phố Biên Hòa
285 m²
Thành phố Biên Hòa
105 m²
Quốc lộ 51 Tam Phước
Thành phố Biên Hòa
83 m²
Tam Phước thành phố Biên Hòa
Thành phố Biên Hòa
80 m²
Thành phố Biên Hòa
100 m²
Thành phố Biên Hòa
100 m²
Quốc lộ 51
Thành phố Biên Hòa
89 m²
Quốc lộ 51
Thành phố Biên Hòa
90 m²
Thành phố Biên Hòa
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà