Bán đất Đồng Nai

4.802 kết quả bất động sản
Ấp Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa - Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa
1000 m²
Thành phố Biên Hòa
90 m²
Huỳnh Văn Nghệ Bửu Long
Thành phố Biên Hòa
80 m²
Huỳnh Văn Nghệ Bửu Long
Thành phố Biên Hòa
85 m²
Huỳnh Văn Nghệ Bửu Long
Thành phố Biên Hòa
80 m²
thành phố Biên Hòa Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa
100 m²
Huyện Cẩm Mỹ
14715 m²
ẤP TÂN LẬP, XÃ PHƯỚC TÂN, BIÊN HÒA ĐỒNG NAI.
Thành phố Biên Hòa
10000 m²
Tân Cang, xã Phước Tân, Biên Hòa- Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa
100 m²
Huyện Trảng Bom
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà