Đất bán tại Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

29 kết quả bất động sản
Xuân Thạnh Thống Nhất
Huyện Thống Nhất
90 m²
Huyện Thống Nhất
90 m²
Huyện Thống Nhất
90 m²
Huyện Thống Nhất
80 m²
Dầu Giây Center City, Dầu Giây, Thống Nhất, Đồng Nai
Huyện Thống Nhất
100 m²
QL1A, Dầu Giây, Thống Nhất, Đồng Nai.
Huyện Thống Nhất
100 m²
QL1A, Dầu Giây, Thống Nhất, Đồng Nai
Huyện Thống Nhất
90 m²
Huyện Thống Nhất
90 m²
dốc Mẹ Bồng Con
Huyện Thống Nhất
90 m²
ĐT769
Huyện Thống Nhất
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà