Đất bán tại Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

9 kết quả bất động sản
Quốc Lộ 20 ngã ba Dầu Giay
Huyện Thống Nhất
100 m²
Huyện Thống Nhất
16200 m²
trung tâm hành chính gần Dầu Giây, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Huyện Thống Nhất
100 m²
Huyện Thống Nhất
100 m²
Huyện Thống Nhất
100 m²
Huyện Thống Nhất
100 m²
Xã Bàu Hàm II Bưu Điện Dầu Giây
Huyện Thống Nhất
100 m²
Huyện Thống Nhất
100 m²
Huyện Thống Nhất
5550 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà