Đất bán tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

116 kết quả bất động sản
Quận Ninh Kiều
125,70 m²
Quận Ninh Kiều
303 m²
Quận Ninh Kiều
100 m²
Quận Ninh Kiều
144 m²
Quận Ninh Kiều
63 m²
Quận Ninh Kiều
58,10 m²
Quận Ninh Kiều
1318 m²
Quận Ninh Kiều
100 m²
Quận Ninh Kiều
272 m²
Quận Ninh Kiều
64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà