Đất bán tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

130 kết quả bất động sản
Lê Bình Cái Răng
Quận Ninh Kiều
348 m²
Lê Lợi Cái Khế
Quận Ninh Kiều
97,70 m²
Quận Ninh Kiều
171 m²
Quận Ninh Kiều
63 m²
Quận Ninh Kiều
99 m²
Quận Ninh Kiều
90 m²
Quận Ninh Kiều
95 m²
Quận Ninh Kiều
135 m²
Quận Ninh Kiều
54 m²
Quận Ninh Kiều
74 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà