Đất bán tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

192 kết quả bất động sản
Quận Ninh Kiều
153 m²
Quận Ninh Kiều
1000 m²
Trần Văn Giàu Cái Khế
Quận Ninh Kiều
952 m²
Cồn Khương Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
1980 m²
Z23 đường 13
Quận Ninh Kiều
165 m²
Quận Ninh Kiều
101 m²
Quận Ninh Kiều
85 m²
Quận Ninh Kiều
56 m²
Quận Ninh Kiều
132 m²
Quận Ninh Kiều
294 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà